Hopp til innhold

Fagstoff

Sikkerhetsrådgiver

ADR-boka stiller i kapittel 1.3 krav om at alt personell som arbeider med farlig gods, skal ha ADR-opplæring tilpasset sitt område. Denne opplæringen skal dokumenteres, men det er ikke krav om ADR-kompetansebevis.
Foto av en mann som fyller flytende gods på tankbil.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sikkerhetsrådgiver

All virksomhet som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, transporterer eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods, skal sørge for at det utpekes minst én sikkerhetsrådgiver. Se særlig 1.8.3 i del 1 og § 10 i norsk forskrift.

En liste over godkjente kursarrangører for sikkerhetsrådgivere kan du få ved å henvende deg til Stiftelsen Norsk brannvernforening, som også er eksamensadministrator. Kursene varer normalt i en til to uker. Eksamen avlegges forskjellige steder i landet.

Hele ADR-boka er pensum for sikkerhetsrådgivere. De skal også ha inngående kjennskap til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Norsk brannvernforening: Oversikt over sikkerhetsrådgivere

CC BY-SASkrevet av Bernhard Hauge og Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 14.01.2022

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods