Hopp til innhold

Fagstoff

Transportørhåndbok

Her finner du et eksempel på ei håndbok som er ment som et praktisk hjelpemiddel når du skal behandle og transportere farlig gods.
Lastebil som frakter farlig gods. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Transportørhåndboka

Håndboka er ment som et praktisk hjelpemiddel ved behandling og transport av farlig gods. Den inneholder et utdrag av ADR-reglene og av forskrift om transport med ferje (som gjelder riksvegferjene).

Enkelte regler i denne håndboka er av praktiske grunner strengere enn hva ADR-reglene tilsier. Fullstendige bestemmelser om transport av farlig gods på veg, bane og innenriksferje finnes i ADR/RID, som er det internasjonale regelverket for transport av farlig gods på veg og jernbane, og i forskrift om transport på skip av spesielle eller farlige laster i bulk eller som pakket gods.

Filer

Relatert innhold

Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. Du må være deg ditt ansvar bevisst, for skjer det først noe, kan konsekvensene bli store.

CC BY-NCSkrevet av Mette Broen, Einar Lønsdal og Postnord AS. Rettighetshaver: Postnord AS
Sist faglig oppdatert 03.02.2022

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods