Hopp til innhold

Bransjeteknikk (TP-TOL vg2) - BETA

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Vegtransport av farlig gods

Med farlig gods mener vi først og fremst stoffer som er brannfarlige, eksplosive, giftige, radioaktive, etsende, oksiderende og så videre, med andre ord stoffer som kan gi katastrofale skadevirkninger om det skulle skje uhell.

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods