Hopp til innhold

Fagstoff

Hva må til for å transportere farlig gods?

Som sjåfør av lastebil som transporterer farlig gods, må du gjennomføre en opplæring og ta en avsluttende prøve.
Scannet ADR-kompetansebevis med bilde av en kvinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bestemmelser i ADR stiller krav til opplæring og godkjenning av dem som skal arbeide med transport.

Hvem må ha opplæring og godkjenning?

Sjåfører som skal transportere farlig gods, må gjennomgå en særskilt opplæring hos en godkjent kursarrangør. Sjåfører som skal transportere farlig gods i tank, eksplosivt materiale eller radioaktivt materiale, må i tillegg gjennomføre et spesialiseringskurs.

Etter at du har bestått prøven, utstedes ADR-kompetansebeviset. Bestemmelser om opplæring, prøve og kompetansebevis framgår av forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods § 11, og herunder av ADR kapittel 8.2.

Opplæring

Det finnes to former for opplæring: førstegangsopplæring og oppfriskning.

Ved førstegangsopplæringen skal grunnkurset og spesialiseringskurset bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter. Tid for praktisk øving teller ikke med.

Grunnkurset skal da bestå av minimum 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av minimum 8 timer undervisning, og spesialiseringskurs med tank skal bestå av minimum 12 timer undervisning.

Ved grunnkurset og spesialiseringskurs med tank skal man legge til det nødvendige antallet timer, i tillegg til det oppsatte minimumskravet, for å gjennomføre undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Oppfriskningskurset for fornyelse av kompetanse skal gå over minst to dager. Dette kurset skal inneholde det nødvendige antallet timer for å gjennomføre undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

Prøve

For å få ADR-kompetansebevis og da ha lov til å transportere farlig gods må du melde seg opp til prøven etter et fastsatt mønster. Prøven tar du etter at du har gjennomført grunnkurset og spesialiseringskurset, og den avholdes av Statens vegvesen.

Statens vegvesen: Teoriprøve ADR

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods