Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2)

    2. boelhke: Mov bïjre

    Her lærer du å fortelle mer om deg selv på sørsamisk.

    Læringsressurser

    2. boelhke: Mov bïjre