Hopp til innhold

Sørsamisk som andrespråk, samisk 4 (BF) - BETA

2. boelhke: Mov bïjre

Her lærer du å fortelle mer om deg selv på sørsamisk.

Læringsressurser

2. boelhke: Mov bïjre