Hopp til innhold

Fagartikkel

Maam datne lyjhkh darjodh?

Vi liker å gjøre forskjellige ting og har ulike fritidsaktiviteter. Her lærer du å fortelle hva du liker å gjøre og spørre hva andre liker å gjøre.

Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Marja Magdalena Joma, Tone Marie Larsen og Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

2. boelhke: Mov bïjre

Fagstoff