Hopp til innhold

Fagartikkel

Mov bïjre

Lær å fortelle om deg selv. Lær å telle til hundre, fortelle hvor gammel du er og hvilken skole du går på.

Sist oppdatert 29.05.2020
Skrevet av Marja Magdalena Joma, Tone Marie Larsen og Helen Blind Brandsfjell

Læringsressurser

2. boelhke: Mov bïjre

Fagstoff