Hopp til innhold

Fagartikkel

Guktie datnine?

Når du treffer noen, så spør du ofte hvordan det er med den personen. Her lærer du å spørre og å svare på spørsmålet.

Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Marja Magdalena Joma, Helen Blind Brandsfjell og Tone Marie Larsen

Læringsressurser

2. boelhke: Mov bïjre

Fagstoff