Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2)

    3. boelhke: Mov fuelhkie

    I samisk kultur er familien og slekten viktig. Her lærer du hvordan du benevner ulike slektninger. I tillegg lærer du å snakke om ulike yrker og å beskrive en hund.

    Læringsressurser

    3. boelhke: Mov fuelhkie

    Fagstoff