Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2) - BETA

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

3. boelhke: Mov fuelhkie

I samisk kultur er familien og slekten viktig. Her lærer du hvordan du benevner ulike slektninger. I tillegg lærer du å snakke om ulike yrker og å beskrive en hund.

Læringsressurser

3. boelhke: Mov fuelhkie