Hopp til innhold

Sørsamisk som andrespråk, samisk 4 (YF)

4. boelhke: Skuvlesne

Her lærer du hvordan du snakker om hverdagen din på skolen. Lær å snakke om skole, timeplan og fag. Lær også noen ord og uttrykk som kan være nyttige i samisktimene.

Læringsressurser

4. boelhke: Skuvlesne