Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2)

    4. boelhke: Skuvlesne

    Her lærer du hvordan du snakker om hverdagen din på skolen. Lær å snakke om skole, timeplan og fag. Lær også noen ord og uttrykk som kan være nyttige i samisktimene.

    Læringsressurser

    4. boelhke: Skuvlesne

    Fagstoff