Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2)

    6. boelhke: Beapmoeh jïh jovkemsh

    I dette kapittelet lærer du å fortelle og å spørre om hva du og andre liker å spise og drikke. Du lærer også å spørre om å få noe og fortelle hva du vil ha. Du lærer å bestille og å betale mat og drikke i skolekantina og på restaurant.

    Læringsressurser

    6. boelhke: Beapmoeh jïh jovkemsh

    Fagstoff