Hopp til innhold

Saemiengïele mubpiengïeline, saemien 4 (BF jåa1/jåa2)

    5. boelhke: Aarkebiejjie

    Vi gjør mange ting gjennom et døgn, og her begynner vi å lære om ulike gjøremål i løpet av en dag. Vi lærer om klokken, vær og litt om reindrift. Det handler også om å fortelle om hvordan vi har det, og hvordan vi spør andre om hvordan de har det.

    Læringsressurser

    5. boelhke: Aarkebiejjie