Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Man jïjnje tsåahka?

Vi er opptatt av tid, og det er viktig å kunne spørre og fortelle hvor mye klokka er.

LK20
Analoge klokker. Foto.
Sist oppdatert 10.06.2020
Skrevet av Elin Fjellheim og Maja Kristine Jåma

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie