Hopp til innhold

Forelesing og presentasjon

Guktie datne domth?

Her lærer du å fortelle om hvordan du og andre har det i hverdagen, og om egne og andres følelser.

Sist faglig oppdatert 12.01.2021
Skrevet av Maja Kristine Jåma og Elin Fjellheim

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie

Fagstoff