Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Tæjmoe-soejkesje

Timeplanen hjelper deg å organisere hverdagen din på skolen. Der står hvilket fag du har til hvilken tid.

LK20
Sist oppdatert 28.08.2020
Skrevet av Helen Blind Brandsfjell, Tone Marie Larsen og Marja Magdalena Joma

Læringsressurser

4. boelhke: Skuvlesne

Fagstoff