Hopp til innhold

Fagartikkel

Lager

Et lager er et maskinelement som støtter opp aksler og gjør at akslene kan bevege seg med minst mulig friksjon.

LK20LK06
Vindturbin med planetarisk lagre for to-trinns planetgir. foto.

Vindturbin med planetarisk lagre for to-trinns planetgir

Lagrene tar opp krefter som virker på akslene, og holder akslene på plass i en bestemt stilling. Lagrene er bygget inn i maskinhuset, slik at kreftene ledes videre. Lagrene blir ofte montert på avsatser eller tapper på akslene.

Kulelager

Sporkulelager er meget anvendbare, selvbærende lager med massive ytterringer, innerringer og kulekranser. Disse enkelt oppbyggede produktene som i drift er ufølsomme og vedlikeholdsvennlige, finnes som énradige og toradige samt åpne og tette.

På grunn av det lave friksjonsmomentet (punktkontakt) egner sporkulelager seg for høye omdreininger. De brukes ved små eller middels store belastninger.

Rullelager

Sylindriske rullelager er stive lager. De tåler store radielle belastninger (linjekontakt). Det finnes flere typer som er demonterbare, noe som letter monteringen.

Rullelager brukes ved middelsstore og store belastninger med litt mindre hastigheter enn kulelager.

Demontering

Generelle råd for demontering av rullingslager:

 1. Planlegg arbeidet.
 2. Vær renslig.
 3. Velg riktig utstyr og metode.
 4. Bruk utstyret rett.
 5. Fjern lagerlåsing.
 6. Ikke bruk åpen flamme på lageret dersom det skal monteres på nytt.
 7. Sett kraften på den faste ringen ved demontering.
 8. Vær obs på skjevheter under demonteringen.
 9. Ikke slå med hammer etc. på lageret.
 10. Rengjør og emballer lageret dersom det skal monteres på nytt.

Montering

Montering av lager. Illustrasjon.

Montering av lager.

Generelle råd ved montering av rullingslager:

 1. Planlegg arbeidet.
 2. Vær renslig.
 3. Velg riktig utstyr og metode.
 4. Bruk utstyret rett.
 5. Kontroller at montasjested er uten grader og ytre skader.
 6. Velg oppvarming/nedkjøling eller ingen av delene.
 7. Ikke fjern innpakning før lageret skal monteres.
 8. Lagernummer skal vende ut (synlig).
 9. Vær obs på skjevheter under monteringen.
 10. Sett alltid montasjekraften på den faste ringen.
 11. Utfør eventuelt oppdriving og glipeminsking på lageret.
 12. Sørg for sikker låsing.
 13. Smør lageret.
 14. Kontroller lageret etter montering.

Smøring

Smøring av rullingslager har mange likhetstrekk med smøring av glidelager. Som smøremiddel brukes olje eller smørefett. Lager levert med tetninger er smurt med fett for livstid. Det er en utbredt misforståelse at jo mer fett en putter inn i et lager, desto lenger vil lageret vare. Normalt fyller en 30−50 prosent av hulrommet i et lager med fett. I tabeller og diagrammer fra leverandører finner vi intervaller for fettets levetid og for eventuelle ettersmøringer. I utgangspunktet er fett å foretrekke framfor oljesmøring, fordi fett ligger bedre mot lageret enn olje. Over et visst turtall må vi bruke oljesmøring.

Les mer om lager på hjemmesidene til to kjente leverandører av kule- og rullelager:

Schaeffler Norge (schaeffler.no)

SKF (skf.com)

Sist oppdatert 09.08.2018
Skrevet av Industriskolen
Rettighetshaver: Industriskolen

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr