Hopp til innhold

Fagartikkel

Vedlikeholdsaktiviteter

Vedlikehold er den generelle termen som dekker alle typer vedlikeholdsaktiviteter.

LK20
Vedlikehold av maskin. Foto.

Vedlikehold og forebyggende vedlikehold er viktig, både for maskinen og operatøren. Mange havari og større reparasjoner samt skader på utstyr og mennesker kunne vært unngått hvis man hadde vært mer nøye med vedlikehold og rapportering.

Justering

For at utstyret, maskinen eller apparatet skal fungere slik det er ment, må det ofte en justering til. Det kan være nødvendig å justere en skrue eller et skruefeste eller rett og slett justere strømstyrken ved hjelp av et potmeter.

Feilsøking

Noe av det første en mekaniker må gjøre når en feil først har oppstått, er å kontakte operatøren av maskinen for å klarlegge hva som skjedde da feilen ble oppdaget, og funksjonsprøve maskinen hvis dette lar seg gjøre. Finn fram bruksanvisningen for maskinen det gjelder, og start med det enkleste først! Deretter isoleres problemet sakte, men sikkert til du til slutt sitter igjen med selve feilen.

Inspeksjon

Med "inspeksjon" menes at vi ved ulike inspeksjonsmåter kontrollerer at gjenstanden "er i henhold til gitt norm". Vi kan inspisere "on-site" (på plassen) der komponenten eller systemet er i drift, eller vi kan kontrollere dem på verksted. Det kan dreie seg om en generell inspeksjon eller en mer inngående undersøkelse, for eksempel en NDT-testing for oppsprekking eller materialtretthet (NDT = Non Destructive Testing).

Funksjonsprøve

Med funksjonsprøve menes det at vi gjennomfører en bestemt prøve på om komponenten faktisk fungerer slik som den skal. En funksjonsprøve for en jetmotor vil kunne gå ut på å starte den opp, testkjøre den og kontrollere at alle instrumenter indikerer som normalt.

Reparasjon

Med reparasjon menes en vedlikeholdsaktivitet som korrigerer en feil som er oppdaget på komponenten, enten ved inspeksjon eller ved funksjonsprøve. En gjennomført reparasjon vil bare si at komponenten er satt tilbake som funksjonsdyktig der den skal være, i forhold til driftstimer. En reparert komponent behøver ikke å være som ny, og den kan godt leveres ut fra verkstedet med slitasje som er i samsvar med antall loggførte driftstimer.

Overhaling

Ved en overhaling settes komponentens tekniske tilstand som hovedprinsipp tilbake som for en ny komponent. Om vi monterer en komponent som er ny, eller en som har gjennomgått overhaling, så skal disse fungere helt likt. Antall driftstimer til neste vedlikehold vil være det samme for både en ny og for en overhalt del.

Sist oppdatert 07.10.2019
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr