Hopp til innhold

Fagartikkel

Montering og demontering

Et montasjeoppdrag kan spenne fra det enkleste til store komplekse monteringsoppgaver hvor en fagoperatør må beherske mange teknikker og fagemner.

Se monteringsforberedelser for båtmotor.

Montering

Når vi skal montere og reparere maskiner og utstyr, kreves det at vi planlegger arbeidet før vi setter i gang.

Det er viktig å planlegge monteringsrekkefølgen. Skriv gjerne en liste, som du kan krysse av i underveis i arbeidet for lettere å holde orden på jobben.

Eksempler:

  1. montere ramme
  2. sette på støttestag
  3. skru på motorfester
  4. gjøre klar motor
  5. feste motor til ramme
  6. koble til motor

Finn fram tegninger og les dem nøye så du får en god oversikt over hva du skal gjøre. Finn fram verktøyet du skal bruke under hele operasjonen, og legg det fra deg et sted hvor du lett kan få tak i det. Tenk hele tiden et steg fram i tid: – Det som settes sammen, kan også måtte tas fra hverandre igjen! Se også om delene som skal settes sammen igjen, er merket. Merking gjør det enklere å holde orden, og det er lettere å se hvor delene hører til. Det gjør også arbeidet enklere for deg selv og andre dersom delen senere må demonteres.

Husk orden og ryddighet på arbeidsplassen!

Demontering

Når du skal demontere en maskin, er det viktig å holde orden på delene. Lag et system slik at du hele tiden har kontroll på hvor delene kom fra, og i hvilken rekkefølge de ble demontert. Her kan det å merke delene være til god hjelp.

Består en del eller modul av flere smådeler, så pass på at du holder dem samlet. Bruk for eksempel en liten eske, som du legger tilhørende smådeler i.

Når du monterer noe, er det viktig å tenke levetid, eventuelle senere skader og vedlikehold. Sett gjerne inn bolter med sølvfett, slik at de ikke ruster og er lettere å skru fra hverandre under en eventuell demontering.

Husk hele tiden å holde delene rene for smuss og spon. Dette er meget viktig for glidedeler, pasninger og deler som utsettes for friksjon. En bitteliten sponbit kan ødelegge mye.

Smøreprodukter. foto.

Smøreprodukter

Smøring

En annen viktig ting er smøring. Smøring av glidedeler og lignende er viktig for enhver maskin. Olje og fett brukes til forskjellige områder, med like forskjellige virkemåter. Her spiller også planlegging en stor rolle. Les nøye på databladet hva produsenten mener skal brukes. Feil bruk eller feil olje kan være med på å ødelegge en maskindel.

Sist faglig oppdatert 08.08.2018
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter