Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Dregg i stål

For å få en funksjonell dregg er det viktig at du følger tegningen nøye. Arbeid med overflatebehandling fører dessuten med seg spesielle sikkerhetskrav.

LK20LK06
Tegning av en ståldregg mot lys blå bakgrunn. Under  ser man skyggen av dreggen. Illustrasjon.

Framgangsmåte

Arbeidstegninger av en dregg. Det er fire detaljerte tegninger på arket som viser dreggen fra ulike sider. Tre av tegningene har mål og nummer som viser til tabell i høyre hjørne. Denne tabellen har blant annet kolonner for pos.nummer, antall, beskrivelse og material. Illustrasjon.

Dregg arbeidstegning

  • Alle delene kappes etter mål, noen deler må kappes med overmål fordi de skal maskineres.
  • De tykke platene (pos. 3) skjærebrennes på mål, husk slip av alle grader.
  • De tynne platene (pos. 4) klippes i platesaks.
  • Oppheng og hylsene dreies, freses og bores i riktige mål.
  • Pos. 3 og 4 sveises sammen.
  • Alle delene overflatebehandles (galvaniseres).
  • Dreggen monteres etter tegning.
Sist oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Åkrehamn videregående skole

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr