Hopp til innhold

Fagartikkel

Tetninger

Tetninger har som oppgave å skille to medier fra hverandre. Vi skiller mellom akseltetninger og flenstetninger.

LK20LK06
 To bilder som viser Loctite tetninger og o-ringer. Illustrasjon

Loctite-tetninger og o-ringer

Når det gjelder generelle egenskaper til tetninger, er det viktig å få klarlagt hvilke medium det skal tettes mellom. Når det gjelder gummimaterialer, er dette særs viktig. Arbeidstemperatur og trykk påvirker også valget av materiale og hardhet.

Det er ingen fordel å velge et gummimateriale som dekker et større temperaturområde enn nødvendig. Ved å gjøre dette kan andre egenskaper bli borte, noe som kan medføre ekstra kostnader.

O-ringer (akseltetninger)

O-ringer av gummi løser en rekke tetningsproblemer. Disse benyttes til blant annet tetninger i pneumatiske og hydrauliske systemer. O-ringer benyttes også til å tette skrulokk og flenser.

I en del tilfeller stilles det store krav til tetningseffekten. Her benytter en støtteringer for å hindre at o-ringen presses ut. I tillegg til at du får kjøpt o-ringer med bestemte diametermål, leveres disse som rundsnor. Snoren kan da kappes i riktig lengde og limes sammen. Hardheten og kvaliteten til en o-ring må tilpasses bruksområdet.

Pakninger (flenstetninger)

Flytende pakningssement benyttes svært ofte ved montering av maskindeler for å tette plane overflater og flenser til pumper, girkasser og motorflense mv. med spalte opp til 0,5 mm.

Svært ofte erstatter flytende pakningssement ordinære pakninger. Flytende pakninger gir en fleksibel og/eller elastisk tetning som er motstandsdyktig mot vibrasjoner, varme, olje og industrielle væsker.

Etter montering kan sammenslutningen demonteres med vanlige verktøy.

Tetningsvæsker

Gjengetetning brukes for å låse gjenger mot trykk fra gass, luft, vann, olje, oksygen og industrielle væsker. Gjengetetning erstatter hamp og PTFE-tape. Produktene er varme og vibrasjonssikre og finnes i ulike styrker.

Produktene kan doseres direkte fra flasken eller ved hjelp av enkle doseringsmidler.

Tetningslim

Loctite

Produktene er designet med en patentert gummiteknologi for å forbedre sin styrke og øke hurtiglimenes kapasitet, som ved:

 • bruddstyrke
 • skrellstyrke
 • sjokk
 • slagstyrke

Produktene gir hurtig liming på de fleste materialer, inkludert:

 • metall
 • plast
 • elastomerer

Dette gjelder også sure yter og porøse materialer som:

 • tre
 • papir
 • skinn
 • tekstil

Prosedyre for montering av pakninger

 1. Kontroller pakningen. Det skal ikke finnes ”sår” på tetningsflatene.
 2. Sett inn to av boltene 180o overfor hverandre.
 3. Heng på testflens og monter pakning.
 4. Trekk til de to boltene til du møter vesentlig motstand. Flensenes innerdiameter skal møte hverandre.
 5. Monter de resterende boltene og trekk dem inntil flensene (ingen bolter skal være løse).
 6. Nå er forbindelsen klar til test.
Sist oppdatert 09.08.2018
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr