Hopp til innhold

Verktøy og mal

Vedlikeholdsplan

De fleste bedrifter bruker en vedlikeholdsplan for å holde oversikt og vite når den enkelte maskinen i maskinparken skal gjennom en vedlikeholdsprosedyre.

Mann som studerer innholdet på en dataskjerm. Foto.

Vedlikeholdsprosedyrer

Vedlikeholdsprosedyrer er daglige, ukentlige, månedlige eller årlige.

Daglig

Med daglig forebyggende vedlikehold menes det å forebygge feil og mangler før de oppstår. Det du som operatør må huske på, er:

 • renhold
 • orden

Dette er viktig og må opprettholdes hele tiden.

Ukentlig

Ukentlig vedlikehold på en maskin kan være å smøre glidedeler. Det er da som oftest påmontert en smørenippel på de aktuelle stedene. Det kan også være å fylle olje i for eksempel en sentralsmører eller å skifte olje i tannhjulsoverføringer.

Se over maskinen etter synlige feil og mangler.

Månedlig

Månedlig vedlikehold kan være å gå over maskinen grundigere.

Se etter rust, kjenne etter løse deler, unaturlige vibrasjoner, unaturlige lyder og teste om justeringer kan være nødvendig. Bruk øyne og ører godt. En liten lyd med en vibrasjon kan bety et ødelagt eller tørt lager. Vibrasjoner kan også bety en slitt aksling.

Det er ofte små justeringer som kan spare deg for en større reparasjon og skader i framtiden.

Årlig

Årlig vedlikehold kan bety en større operasjon, for eksempel å demontere hele maskinen. Da kan vi bytte ut slitedeler som lager, bolter/muttere, akslinger og andre ting som kan virke inn på driften og/eller nøyaktigheten på maskinen.

Smøring, skifte av hydraulikkolje og girolje kan også være en del av dette.

Som oftest er en større vedlikeholdsoperasjon som dette bestemt fra produsenten av maskinen.

Vedlikeholdsblader

Se nøye over vedlikeholdsbladene som tilhører de enkelte maskinene. Her står mye nyttig informasjon verdt å merke seg om vedlikehold og smøring. Vedikeholdsblad sitter på de enkelte maskinene. Disse skal være til hjelp for både operatører, reparatører og annet vedlikeholdspersonell.

Første-, andre- og tredjelinjes vedlikehold

I vedlikeholdsteknikken skiller vi ofte mellom første-, andre- og tredjelinjes vedlikehold.

Med førstelinjes vedlikehold så menes vedlikehold ”on-site” der systemet eller komponenten er. Førstelinjes vedlikehold innbefatter vanligvis inspeksjon og funksjonsprøve og inn- og utmontering av komponenter samt enkle reparasjoner.

Andrelinjes vedlikehold skjer inne på verkstedet. Litt mer kompliserte reparasjoner og overhaling av enkle komponenter vil kunne være typisk andrelinjes vedlikehold.

Full overhaling og større reparasjoner av større komponenter vil kunne være tredjelinjes vedlikehold. Tredjelinjes vedlikehold vil kunne innbefatte arbeidsoperasjoner som er like kompliserte som ved nyframstilling av komponenten. Tredjelinjes vedlikehold foretas ofte ved den fabrikken som har produsert komponenten, eller verksteder som har spesialisert seg på oppgaven. Et eksempel på et tredjelinjes vedlikeholdssenter i Stavanger-regionen er Pratt & Whitney flymotorverksted på Sola.

Et praktisk eksempel

Maskinen går ikke.

 • Sjekk strømtilførsel.
 • Sjekk stoppbrytere, nødstopp.
 • Sjekk sikkerhetsfølere.

Er dette i orden, kan du gå videre med å:

 • Sjekke startbryter. Klikker det (går det strøm) i releet?

Er dette i orden, kan du gå videre med å sjekke:

 • strøm til hydraulikkpumpe
 • strøm til motor

Er det for eksempel strøm inn på motoren, men den går allikevel ikke? Sjekk først børster og lignende etter feil i motoren. Du har nå resonnert deg fram til selve feilen. Start med det første først. Ikke kast bort tid på å sjekke alle komponenter når du enkelt kan finne feilen ved å gå fram systematisk. Det er bortkastet tid å lete etter feil i alle kontraktorer, releer, sikringer, ventiler, motorer og pumper kun for å finne at hovedstrømmen ikke er på, eller at nødstoppen står inne!

Dette kan du gjøre for å finne fram til feilen:

 • Sjekk i manualen for maskinen.
 • Hva skjer – hva skjer ikke?
 • Tenk enkelt.
 • Isoler problemet.
 • Bruk øyne og ører (se etter løse ledninger, hør etter om et lager har skåret seg).
 • Jobb deg inn a -> b -> c og ikke omvendt.
Sist faglig oppdatert 07.10.2019
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter