Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Drift

Drift er i ordets rette forstand at noe er igang. For at det skal være best mulig drift, trenger vi gode rutiner, prosesser og vedlikehold for å få best mulig produksjon av en tjeneste, utstyr eller produkt.

Vedlikehold av maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr representerer store verdier i dagens industribedrifter og er i mange tilfeller svært kostbart å kjøpe inn. Du får her kjennskap til flere typer maskiner og utstyr og vedlikeholdsrutinene som hører til.

Læringsressurser

Vedlikehold av maskiner og utstyr