Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Maskinelementer

En maskin består av mange ulike komponenter, og vi kaller gjerne de ulike mekaniske delene for maskinelementer.