Hopp til innhold

Fagartikkel

Toleranser og pasninger

Her skal vi se på ulike typer av pasninger og toleranser.

Pasninger

Når vi lager en aksel og boring som skal passe sammen, må vi ta hensyn til to toleranser: toleransen på akslingen og toleransen på boringen. Da bruker vi begrepet pasning, som vil si hvordan de to delene passer sammen når vi tar hensyn til toleransene.

Klaringspasning

Denne pasningen har klaring mellom boring og aksel i hele toleranseområdet.

Mellompasning

Denne pasningen kan både ha klaring og lett press, alt etter hvor en ligger i toleranseområdet.

Presspasning

Denne pasningen har press mellom aksel og boring i hele toleranseområdet.

Toleranser

Behovet for toleranse og pasninger for maskinerte arbeidsstykker oppstod hovedsakelig som følge av unøyaktighet under tilvirkningsprosesser. For at funksjonene skulle tilfredsstilles, ble det funnet tilstrekkelig å tilvirke arbeidsstykket slik at målene lå innenfor to tillatte områder, det vil si en toleranse. Dette er en tillatt variasjon av størrelsen på det ferdige produktet.

Toleranser for ikke toleransesatte mål (NS-ISO 2768-1)

Basismål

Tillatte avvik (mål i mm)

Over t.o.m.

t.o.m.

Fin

Middel

Grov

Meget grov

0,5

3

± 0,05

± 0,1

±

±

3

6

± 0,05

± 0,1

± 0,2

± 0,5

6

30

± 0,1

± 0,2

± 0,5

± 1

30

120

± 0,15

± 0,3

± 0,8

± 1,5

120

315

± 0,2

± 0,5

± 1,2

± 2

315

1 000

± 0,3

± 0,8

± 2

± 3

1 000

2 000

± 0,5

± 1,2

± 3

± 4

2 000

4 000

± 0,8

± 2

± 4

± 6

4 000

8 000

±

± 3

± 5

± 8

8 000

12 000

±

± 4

± 6

± 10

12 000

16 000

±

± 5

± 7

± 12

16 000

20 000

±

± 6

± 8

± 12

Nærmeste IT grad 1)
t.o.m. 500 mm

12

14

16

17

Sist faglig oppdatert 26.11.2021
Skrevet av Industriskolen og Haldor Hove

Læringsressurser

Grunnleggende begreper og sammenhenger