Hopp til innhold

Oppgave

Ungmote UB

I denne oppgaven skal du sette opp en budsjettkontroll for Ungmote UB.

Jenter på shopping. Foto.

Ungmote UB har følgende budsjett- og regnskapsoversikt for 4. kvartal:

Budsjett 4. kvartal

Regnskap 4. kvartal

Driftsinntekter

Salgsinntekter

18 000

14 000

Driftskostnader

Varekostnader

6000

7000

Husleie

2000

2500

Andre driftskostnader

5000

5800

Markedsføringskostnader

3000

2500

Sum Kostnader

16 000

17 800

Driftsresultat

2000

-3800

Oppgaver

  1. Sett opp en budsjettkontroll.
  2. Kommenter avvikene.
  3. Hvilket forslag har du til Ungmote UB?
Sist faglig oppdatert 25.03.2020
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Budsjett

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter