Hopp til innhold

Oppgave

Leksehjelpen UB

Gutt får hjelp til skolearbeid av lærer. Foto.

Likviditetsbudsjett

Leksehjelpen UB vil sette opp et likviditetsbudsjett for 1. kvartal.

Inntekter:

Måned

Januar

Februar

Mars

kr 12 000

kr 18 000

kr 32 000

Når det gjelder de indirekte kostnadene, regner Leksehjelpen UB med disse utbetalingene:

  • Andre driftskostnader er 15 % av inntektene per måned.
  • Markedsføringskostnadene er kr 4 000 i januar og kr 6 000 i mars.
  • Husleien er kr 500 per måned.
  • Avdrag på lån er kr 6 000 i mars.

Alle innbetalinger og utbetalinger foregår kontant.

Per 01.01. har Leksehjelpen UB kr 34 000 i kontanter.

Oppgaver

  1. Sett opp et likviditetsbudsjett for 1. kvartal.
  2. Vurder likviditeten for bedriften for 1. kvartal.
Sist faglig oppdatert 06.12.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Budsjett

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter