Hopp til innhold

Oppgave

Økologisk Mat AS

Habibsa Amouleb driver Økologisk Mat AS.

Økologiske råvarer. Foto

Her er et utdrag fra resultatregnskapet for 1. halvår:

Salgsinntekter

kr 1 700 000

Varekostnader

kr 800 000

Bruttofortjeneste

kr 900 000

Faste kostnader:

Lønn

kr 500 000

Husleie

kr 100 000

Reklame

kr 50 000

Avskrivning

kr 70 000

Andre driftskostnader

kr 25 000

Sum faste kostnader

kr 745 000

Resultat

kr 155 000

Habibsa vil sette opp resultatbudsjettet for 1. halvår neste år og har hentet inn følgende informasjon: Markedet er i tøff konkurranse, derfor vil hun senke prisene slik at bruttofortjenesten går ned til 40 %.

Salgsinntektene skal øke med 15 %. Lønningene skal gå opp med 2 %. Husleien er kr 20 000 per måned. Andre driftskostnader skal øke med 10 %.

På grunn av økt konkurranse i markedet ønsker Habibsa å satse mer på reklame. Reklame skal utgjøre 5 % av budsjetterte salgsinntekter. Avskrivningene forblir uendret.

Oppgaver

  1. Sett opp resultatbudsjettet for 1. halvår neste år.
  2. Kommenter forventet resultat.
Sist faglig oppdatert 25.03.2020
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Budsjett

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter