Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er et budsjett?

Hvor mye skal bedriften selge neste år, og hva skal til for å nå salgsmålet vårt? Vi tallfester forventningene våre i et budsjett, som er en økonomisk plan for driften.
Frustrert kvinne som sitter ved et bord med en sparegris foran seg. Hun tar seg til hodet og ser på en liten haug penger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvorfor utarbeider vi budsjett?

Vi har to hovedtyper av budsjetter: resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Resultatbudsjettet utarbeider vi for å sikre oss at bedriften går med overskudd, altså et positivt resultat. Likviditetsbudsjett har som formål å sikre oss at vi til enhver tid har penger til å betale bedriftens regninger.

Resultatbudsjett

Et resultatbudsjett er et planleggingsverktøy som gir oss oversikt over forventede inntekter og kostnader. For å beregne inntektene må vi se på forventet salg. Kostnadene finner vi ved å se på behov for arbeidskraft (lønn), innkjøp av varer, leie av lokaler og andre driftskostnader. Budsjettet må gi overskudd, det vil si at inntektene må være større enn kostnadene.

Vi utarbeider gjerne et årsbudsjett. Dette er bedriftens årsplan uttrykt i kroner. Et resultatbudsjett hjelper oss med å lage gode og realistiske planer for driften.

inntekter

  • salgsinntekt uten mva. (på salgstidspunktet)

  • finansinntekt, for eksempel renteinntekter

innbetalinger

  • pengestrømmer, salgsinntekter med mva. (når varer og tjenester betales)

  • finansinntekt, for eksempel renteinntekter

kostnader

  • forbruk av varer og tjenester målt i kroner (uten mva.)

  • finanskostnader, for eksempel renteutgifter

utbetaling

  • betaling for varer og tjenester (med mva.)

  • finanskostnader, for eksempel renteutgifter

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over forventede innbetalinger og utbetalinger i en periode. Innbetalinger er penger inn på konto. Ved kontant salg vil innbetaling og inntekt være det samme. Hvis kunden betaler i ettertid, vil innbetalingen komme etter inntekten.

For å være sikker på at vi kan betale regningene våre til rett tid, må vi ha oversikt over pengebeholdningen vår til enhver tid. Det er derfor viktig å sette opp et likviditetsbudsjett.

Budsjettkontroll

Budsjettet brukes også som et kontrollverktøy. Dette betyr at regnskapet (som er bedriftens faktiske inntekter og kostnader i en periode) blir sammenlignet med tallene i resultatbudsjettet. Når vi sammenligner regnskapstall med budsjettall, lager vi en budsjettkontroll.

Ved å sette opp en budsjettkontroll kan vi analysere forskjeller mellom forventningene våre (budsjettet) og det faktiske resultatet (regnskapet). Om resultatet ble dårligere enn forventet, kan vi se om det skyldtes lavere inntekter eller høyere kostnader.

En budsjettkontroll fungerer som et verktøy for å kunne avdekke problemer, eller avvik, i løpet av perioden.

Relatert innhold

Budsjettprosessen handler om å finne forventede inntekter, varekostnader og faste kostnader. Vi bruker regnskapet fra i fjor som utgangspunkt for arbeidet.

Et resultatbudsjett skal vise driften og den planlagte aktiviteten vår. Det kalles resultatbudsjett siden det er inntektene og kostnadene vi budsjetterer.

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen og Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 14.11.2022

Læringsressurser

Budsjett