Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dikt er så mangt

Hva er egentlig et dikt? Det kan det være vanskeligere å sette ord på enn du tror, men prøv deg med litt hjelp fra eksemplene våre.

Del 1

  1. Se gjennom presentasjonen under. Her blir en rekke dikt referert til. Skriv en definisjon av hva et dikt er med egne ord etter å ha lest diktene.
  2. Sammenlikn definisjonen din med andre i klassen. Har dere skrevet det samme?

Del 2 – Vi jakter videre på definisjonen av dikt

Under ser du utdrag fra diktet “Ord over grind” av Halldis Moren Vesaas.

  1. Skriv ned ett argument som skal forklare hvorfor dette er et dikt. ("Dette er et dikt fordi...")
  2. Sammenlign med tre andre i klassen: Hvem av dere har den beste forklaringa?

Ord over grind

Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.

(Halldis Moren Vesaas, 1955)

Del 3 - Nå blir det vanskeligere

Men hva med dette diktet av Petter Solberg. Hvorfor er det et dikt? Diskuter i grupper. Begrunner dere på samme måte nå som da dere skrev definisjonen av diktet til Halldis Moren Vesaas?

hva hjelper det
å stikke fingrene i halsen

når det er tankene du vil bli kvitt

Og hvis du også skal bruke et av Norges mest kjente dikt: Jan Erik Volds "Kulturuke", kan det være det ikke blir enklere å skrive en presis definisjon:

Forsøk på en løsning

De fleste vil svare at teksten til Halldis Moren Vesaas er et dikt fordi

  1. linjene ikke fylles helt ut til høyremargen.
  2. teksten har rim.

Når det gjelder Solbergs dikt, så har jo det også linjer som ikke går ut til høyremargen. Men det har ikke enderim. Er ujevn høyremarg det eneste kjennetegnet på et dikt?

Det er nok ikke så lett å definere akkurat hva et dikt er. Men har du skrevet at “det er kort”, “få ord skal bety mye” eller "det skal utfordre oss til å tenke nytt eller være til ettertanke", så er du absolutt inne på noe.

I dag er det vanlig at diktere eksperimenterer mye med både form og innhold. Faktisk gis det nesten ikke ut lyrikk med enderim lenger i bokform.

Litteratur

Solberg, P. (2008). Dikt uten tittel. Publisert på NDLAs nettsider.

Vesaas. H.M. (1955). "Ord over grind" fra I ein annan skog. Oslo. Aschehoug.

Vold. J.E. (1969). "Kulturuke" i Kykelipi. Oslo. Gyldendal.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.01.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning