Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et dikt om en viktig person

Ja, hvem er det som ingen ser? Klarer dere å finne ut av det ved å utforske noen sentrale bilder fra diktet?

Del 1. Førlesing

Dere skal lese et dikt som heter "Hvem er det som ingen ser?". Diktet er bygd opp av ei rekke ulike språklige bilder. Nå skal dere få se noen sentrale bilder fra diktet.

 1. Diskuter sammen: Hvem tror dere dette diktet handler om? Begrunn ved å bruke sitatene fra diktet.
 2. Hva tror dere diktet handler om? Diskuter i grupper og begrunn svara deres. Skriv opp svara til hver gruppe på tavla.

Del 2. Tekstforståelse

 1. Diktet ligger som relatert artikkel nederst. Få en i klassen til å lese diktet høyt. Se på det dere har skrevet på tavla: Etter å ha hørt diktet en gang, synes dere at dere har klart å tippe riktig på hva det handla om?
 2. En annen i klassen leser diktet høyt en gang til. Vil dere skrive noen flere stikkord på tavla nå? Husk at jo flere ganger du leser et dikt, dess bedre forstår du det.
 3. Diskuter: Hvordan framstilles morsrollen i diktet? Mener dere framstillinga er positiv, negativ eller nøytral? Begrunn svaret deres ved å vise til minst to sitater.

Del 3. Nærlesing

 1. Les de to første strofene. Her er det mange språklige bilder. Skriv ned alle du finner og prøv å sette riktig navn på dem. (Er de sammenligninger, metaforer, besjelinger eller personifikasjoner?)
 2. Diskuter bildene dere har plukket ut i grupper. Hvorfor tror dere Dahle skriver at det er som om mora er "støpt inn i kjøkkenbenken", "korsfestet til tøyet" og "bærer huset på hodet"? Legg særlig merke til verba i de språklige bildene.
 3. En sentral metafor i diktet skal vise hvilken innflytelse ei mor har på sine barn. Hvilken?

Del 4. Ordvalg og konnotasjoner

Se på de fire strofene fra diktet under. De til venstre er fra første del av diktet, mens de til høyre er fra avslutninga.

Nå skal du legge merke til hvilken rolle ordvalget har i et dikt. En dikter har ofte få ord å boltre seg med, derfor velger hen ofte ord som har visse konnotasjoner til seg. Det vil si at vi forbinder visse egenskaper og følelser med dem.

 1. Les strofene til venstre og legg merke til de utheva orda. Hvilke konnotasjoner vekker de? Hvorfor tror du Dahle har valgt akkurat disse orda?
 2. Gjør det samme med de to strofene til høyre.
 3. Sammenlign ordvalget i starten og slutten av diktet. Hvordan får orda og deres konnotasjoner fram ei utvikling av motivet?
 4. Hvilken betydning har det for hvordan du oppfatter temaet i diktet at ordenes konnotasjoner mot slutten av diktet er så ulike dem i starten?

Del 5. Diskuter kontekst

Diskuter i klassen: Mener dere dette diktet framstiller dagens morsrolle på en aktuell måte?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.04.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning