Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Hvilket rom har bare plass til én?"

Oppgaver til diktet "Hvilket rom har bare plass til én?" av Gro Dahle (f. 1962). Dahle skriver litteratur for både voksne og barn.
Forfatteren Gro Dahle. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diktet "Hvilket rom har bare plass til én?" er henta fra diktsamlinga Regnværsgåter fra 1994.

Oppgave

Del 1. Om tekst og forfatter

 • Hva er tittelen på diktsamlinga teksten er henta fra?
 • Når blei denne diktsamlinga gitt ut?
 • Hva slags tekster er det Gro Dahle skriver? Finn ut litt mer om henne, for eksempel på Wikipedia eller på nettsidene til forlaget Cappelen Damm.

Del 2. Førsteinntrykk og oversikt

 • Brukslyrikk, sentrallyrikk, allmenn tekst, personlig tekst, sanglyrikk, boklyrikk: Hvilke "merkelapper" passer? Grunngi svaret ditt.
 • Hvor mange avsnitt er diktet delt opp i?
 • Den første delen av diktet kan minne om ei gåte for barn, men så blir tonen mer alvorlig. Hvor er det tonen skifter? Skjer endringa brått eller gradvis?
 • Hva tror du diktet handler om? Oppsummer førsteinntrykket ditt i éi setning.

Del 3. Nærlesing

 • Det første avsnittet gir oss tre tenkelige svar på spørsmålet i tittelen, men alle tre svara er feil. Hvilken funksjon har avsnittet?
 • I avsnitt to får vi løsninga som jeg-personen har i tankene. Hva er rommet som bare har plass til én person?
 • Finn to bilder som dikteren bruker for å skildre dette rommet. Hvilken egenskap ved rommet er det bildene framhever?
 • I avsnitt tre henvender jeg-personen seg til et "du". Hva slags forhold kan det være mellom disse to personene, tror du? Finn "bevis" i teksten som underbygger svaret ditt.
 • "Jeg" og "du" ser ut til å ha ulike forventninger til forholdet mellom dem. Gjør kort rede for disse forventningene. Bruk egne ord.
 • I avsnitt fire får vi vite hvordan "jeg" og "du" til vanlig kommuniserer med hverandre. Hva for et bilde bruker dikteren for å karakterisere denne kommunikasjonen?
 • Hva forteller dette bildet om nærhet og avstand mellom personene? Forklar.

Del 4. Oppsummering

 • Har du fått bekreftet førsteinntrykket ditt, eller tolker du nå teksten på en annen måte? Hva vil du nå si er temaet forfatteren tar opp?
 • Hva tror du forfatteren vil formidle gjennom denne teksten? Svar kort.
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 13.01.2019

Læringsressurser

Lyrisk diktning