Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan nærlese dikt?

Hvor tett er det egentlig mulig å komme på hverandre? I diktet "Hvilket rom har bare plass til én?" skriver Gro Dahle om nettopp dette. Her skal du øve deg på å nærlese for å finne ut av hvordan Gro Dahle bruker virkemidler for å få fram temaet.

Del 1

Før vi skal sette i gang med diktet til Gro Dahle, skal du få se et eksempel på hva nærlesing er. Nærlesing av tekster har som mål å finne virkemidlene som er brukt og analysere hvordan disse framhever temaet i tekstene. Men hvordan går du fram for å få til dette?

I videoen under er diktet "Midt i byen" av Rudolf Nilsen brukt som eksempel. Det er derfor lurt å sette seg litt inn i dette diktet før dere ser videoen.

Diktet "Midt i byen" kan dere finne på Nasjonalbibliotekets hjemmesider.

  1. Les diktet. Diskuter i par eller grupper: Motivet i dette diktet er bylivet, men hvordan mener dere det framstilles? Mener det lyriske jeg-et at det er positivt eller negativt å bo i byen?
  2. Rudolf Nilsen bruker en rekke virkemidler, for eksempel metaforer, sammenligninger, symboler, besjelinger og kontraster. Klarer dere å finne dem?
  3. Om dere har vært så flinke at dere klarte å finne virkemidlene, skal vi gjøre det som er det viktigste i nærlesinga – finne ut av hvorfor forfatteren bruker de ulike virkemidlene. Diskuter på gruppa: Hvorfor bruker han dette ordvalget? Hvordan forsterker det stemninga eller temaet i diktet?
  4. Se videoen under.

Del 2

I denne fasen skal dere først jobbe helt på egen hånd, deretter i klassefellesskap. Diktet dere skal jobbe med er "Hvilket rom har bare plass til én?".

Dere skal ikke starte med å nærlese diktet, altså lete etter virkemidler. Det første du bør gjøre når du leser et dikt, er å prøve å forstå hva det handler om.

  1. Sett av 10 minutter til å lese diktet "Hvilket rom har bare plass til én?" (nederst på sida) helt aleine. Det er viktig at det er stille i klasserommet mens dere leser. Les diktet minst tre ganger. Noter ned alt dere mener er viktig for forståelsen av diktet underveis i lesinga.
  2. Diskuter hva dere mener er temaet i diktet i klassefellesskap.
  3. Nærles diktet alene. Bruk framgangsmåten dere lærte i videoen.
  4. Diskuter funna i par eller grupper. Hvilke virkemidler har dere lagt merke til?
  5. Diskuter hvilken funksjon virkemidlene har.

Relatert innhold

Kilde

Nilsen, R. (1929). "Midt i byen" fra Hverdagen. Oslo: Gyldendal.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.04.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning