Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dikt som samfunnskritikk

Arnulf Øverland advarte mot nazismen da han i 1937 skrev diktet “Du må ikke sove”. Er diktet fremdeles aktuelt?

Når vi leser Arnulf Øverlands dikt "Du må ikke sove", kan vi bli imponert over hvor forutseende han var. Han skrev det før krigen, altså før vi visste om konsentrasjonsleirene og Holocaust.

Her kan du lese tre av de sentrale strofene i det lange diktet:

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!
Jeg roper i mørket – å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

(Arnulf Øverland, 1937)

Oppgave 1

  1. Hva vil du si er budskapet i diktet?
  2. Diktet er sterkt appellativt, det maner til motstand. Hvilket virkemiddel synes du får fram budskapet?
  3. Er diktet aktuelt i dag? Grunngi svaret ditt.

Ny aktualitet

I 2018 framførte Eline Ruud Kristiansen diktet til Arnulf Øverland i modernisert versjon under UKM-festivalen (Ungdommens kulturmønstring).

Du kan se framføringa "Du må fortsatt ikke sove" på UKMs Facebookside.

Oppgave 2

  1. Hva er budskapet i Eline Ruud Kristiansens dikt?
  2. Hvilken effekt har det at hun bruker Øverlands egne ord i teksten sin?
  3. Sammenlign budskapet i Øverlands og Ruud Kristiansens dikt.

Litteratur

Øverland, A (1937). Du må ikke sove fra Den røde front. Oslo, Tiden 1937.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 14.01.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning