Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sanglyrikk som trøst

Har du noen gang hørt på musikk når du er trist? Det er helt vanlig. Sangtekster kan ofte ha en helende funksjon.

Den tyske dikteren Novalis skal ha sagt at “poesien leger de sårene som forstanden gir”. I oppgavene under skal du arbeide med tonesatte tekster som på ulike måter påvirker følelsene våre.

Oppgave 1

Har du musikk du liker å høre på når du er trist, litt nedstemt eller bare enkelt ikke er helt i humør? Finn fram sangteksten og gjør en av oppgavene under.

  1. Ønsker du å holde for deg selv hvorfor du har valgt denne sangen? Skriv fritt i ti minutter om hvorfor og hvordan teksten påvirker deg følelsesmessig. Hvorfor liker du akkurat denne sangen? Er det deler av teksten du særlig setter pris på?
  2. I par: Fortell hverandre hvorfor dere valgte akkurat denne sangen.
  3. Skriv sangteksten på et stort ark. Skriv ned dine egne tanker på arket om hvorfor akkurat denne teksten fungerer så fint som trøst. Bruk gjerne forskjellige farger og gjør det fint. Kanskje kan de forskjellige bidragene henge i klasserommet?

Til ungdommen

I 1936 skrev Nordahl Grieg diktet “Til ungdommen”. Grieg var og bekymret over utviklingen av i Europa.

“Til ungdommen” skal være et optimistisk dikt som maner ungdommene til å kjempe mot fascismen. Våpenet skal verken være granater eller gevær, men ord og troen på menneskeverdet.

Under kan du lese de to første strofene i diktet:

Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi dig til strid!
Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men:
øk det og styrk det!

(Grieg, 1936)

Utøya 22. juli 2011

Griegs dikt ble satt toner til i 1952 og har lenge blitt brukt som allsang av arbeiderbevegelsen.

Teksten fikk ny aktualitet etter Anders Behring Breiviks angrep på ungdommene på Utøya 22. juli 2011. Da ungdommene svømte for livet i Tyrifjorden, sies det at de sang nettopp denne sangen for å holde motet oppe.

I tillegg ble sangen sunget flere ganger like etter angrepet. Slik ble den et nasjonalt symbol, og en trøst, for flere i sorgen som fulgte.

Oppgave 2

Sett deg mer inn i det som skjedde på Utøya 22. juli: Les om angrepet og ungdommenes kamp for å overleve. Se gjerne framføringer av "Til ungdommen" fra minnegudstjenester etter terrorangrepet.

Hvorfor tror du det var akkurat denne teksten som ble en trøst for mange etter 22. juli?

Oppgave 3

I grupper på fire: Diskuter hvordan og hvorfor “poesien leger de sårene forstanden gir”, slik Novalis skriver?

Kilder

Grieg, N (1936). "Til ungdommen". Samlede dikt (ISBN 82-05-18666-9). Digitalisert i Nasjonalbiblioteket.

Sitat av Novalis tatt fra fra https://www.ordtak.no/index.php?fn=&en=Novalis.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 13.01.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning