Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To dikt om personlige grenser

Av og til blir vi så glad i et annet menneske, at det føles som om vi smelter sammen. Men går det egentlig an?

Innledning

Nå skal du utforske to dikt som har tematiske likheter. Dikta finner du som relatert artikkel nederst.

Det ene diktet er ett av de mest kjente dikta våre: "Ord over grind" av Halldis Moren Vesaas. Det er et strofisk dikt som ble skrevet på 1950-tallet.

Det andre diktet er moderne og lekent i forma. Diktet heter "Hvilket rom har plass til bare en?" og ble skrevet av Gro Dahle.

Del 1. Å lese et dikt høyt

Poesi hører til vår muntlige tradisjon. Derfor bør vi lese dikt høyt! Men ikke på hvilken som helst måte. Det skal vi se på nå.

Sitt i grupper på fire.

 1. Les først diktet inni dere. Alle skriver ned hver si setning som de syns beskriver stemninga i diktet.
 2. En på gruppa leser diktet for de andre på gruppa: Hvordan vil dere lese det for å få fram stemninga i diktet?
 3. Under hører du to forskjellige opplesninger av diktet. Hør på forfatterens opplesning først, deretter Gisken Armands lesning. Endrer oppfatninga deres av hvordan stemninga er i diktet etter å ha hørt opplesninga?
 4. Diskuter i grupper: Hva mener dere diktet handler om? Hva er temaet i diktet?

Ord over grind lest av Halldis Moren Vesaas.

Ord over grind lest av Gisken Armand.

Del 2. Høytlesning i grupper

 1. Nå skal deres lese diktet "Hvilket rom har plass til bare en?". Det finnes ingen opplesninger av diktet på Internett, derfor må dere klare det selv. Gå sammen i grupper og øv på å lese diktet høyt. Husk å diskutere hvorfor dere skal lese det som dere gjør underveis. For måten dere leser diktet høyt på er, som vi har erfart, viktig for å vise hvordan vi tolker diktet.
 2. Alle gruppene leser diktet høyt for klassen. Diskuter opplesningene: Hadde dere ulike måter å lese det på?

Del 3. Jobb aleine

Nå skal du sette deg ned for å se på de to dikta uten å snakke med andre. Ha dikta foran deg og skriv fritt:

 1. Hvilke likheter kan du finne mellom de to dikta? Legg vekt på stemning, tone og tematikk.
 2. Hvilke forskjeller ser du?

Del 4. Tolkningsfellesskap i klassen

Oppsummer det dere har skrevet klassevis. Del tavla i to og skriv likheter til venstre og forskjeller til høyre.

Del 5. Kjernen i dikta

Noen dikt bruker en sentral metafor som byggestein for hele diktet. Dette kan vi kalle diktets kjerne. Både Halldis Moren Vesaas og Gro Dahles dikt har en tydelig kjerne, men den er naturlig nok ulik. Altså: Den sentrale metaforen er ikke den samme.

 1. Hva er kjernen i diktet til Halldis Moren Vesaas? Velg om du vil skrive om det eller tegne det.
 2. Gjør det samme med diktet til Gro Dahle.
 3. Sammenlign med sidemannen din. Dersom dere har tegna – forklar hverandre tegninga deres.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.04.2020

Læringsressurser

Lyrisk diktning