Hopp til innhold

Verktøykassa – for elever

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Algoritmer og programmering (Python)

Hva kan programmering brukes til?

Grafisk framstilling og store datasett med Python

Tegning av grafer med Python er slett ikke vanskelig.

Læringsressurser

Grafisk framstilling og store datasett med Python