Hopp til innhold

Norsk (YF)

  Språklig mangfold

  Språk, kultur og identitet henger sammen. Språket former oss, og vi former språket. Derfor er det viktig å kunne forstå sin egen og andres språklige situasjon i Norge. Lær om hva som skjer når språk møtes, og utforsk hvilke språk som snakkes i Norge.

  Språkmøter

  Når to eller flere med forskjellige språk møtes, oppstår det vi kaller et språkmøte. Om kontakten er langvarig, vil de to språkene typisk påvirke hverandre. Her skal vi utforske språkendringer og se på likheter og forskjeller mellom norsk og andre språk.

  Læringsressurser

  Språkmøter