Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Språk og identitet i Tante Ulrikkes vei

Romanen Tante Ulrikkes vei handler om to unge gutter som vokser opp i drabantbyen Stovner i Oslo. De to guttene er vidt forskjellige, noe som kommer fram i både språk og innhold i romanen.

Språk som identitetsmarkør

Vi sier ofte at vi velger hvordan vi snakker. Det vil si at vi bruker språket som identitetsmarkør. Det kan vise

 • hva slags kjønn du har
 • hvor gammel du er
 • hvor du bor
 • hvilken gruppe du identifiserer deg med
 • hvilket sosialt lag du tilhører

Del 1. Er dere bevisst eget språk?

Sett dere sammen i grupper og diskuter:

 1. Sammenlikn talespråket deres. Snakker dere likt?
 2. Om ikke: Hva består forskjellene av? Hvordan vil dere karakterisere hverandres talespråk?
 3. Diskuter i gruppa: Om det er forskjeller mellom dere, hva kan være årsaken til dette? Er det noen av momentene over som spiller inn (kjønn, alder, sosialt lag, gruppeidentitet)?

Del 2. To helt ulike gutter med lik bakgrunn

Romanen Tante Ulrikkes vei handler om de to guttene Mo og Jamal. Både Mo og Jamal bor på Stovner, de er norskfødte med to innvandrerforeldre, og foreldrene lever på trygd. Med så lik bakgrunn forventer vi vel at de snakker ganske likt?

 1. Gå sammen to og to. Fordel roller mellom dere. En er Jamal, og en er Mo. Les høyt for hverandre.
 2. Hvordan vil dere karakterisere språket til Jamal? Pek på særpreg ved talemålet hans som skiller det fra standardnorsk.
 3. Hva med Mos språk? Hva karakteriserer det?
 4. Hva synes de to hovedpersonene om hjemstedet sitt, Stovner?
 5. Hvordan mener dere språket til guttene gjenspeiler den identiteten de har, eller ønsker å ha?

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

Del 3

Mo og Jamal formulerer seg helt ulikt. Hva kan være årsaken til det? Har det noe med hvem de ønsker å være? Et hint kan du finne ved å se intervjuet med Sero Yildirim i Eides språksjov.

Se intervjuet i NRK-programmet Eides språksjov fra 04:40.

 1. Hva kjennetegner talemålet til hovedpersonene fra NRK-serien 18?
 2. Hvilke likheter ser du mellom Jamal og Seros talemål?
 3. Hva er det Sero sier som viser at multietnolekten kebabnorsk er noe man velger å snakke?
 4. Hvorfor tror du Jamal velger å snakke kebabnorsk, mens Mos språk ligger nærmere standardnorsk?

Del 4. Sammenlikn Mo og Jamal skriftlig

Nå skal du øve deg på å skrive et avsnitt som sammenlikner karakterer. I denne oppgaven skal du også jobbe med å bruke norskfaglige begreper om språklige virkemidler. Oppgaven er denne:

 1. Gjør greie for hvordan Zeshan Shakar bruker språklige virkemidler i den indirekte personskildringen av Mo og Jamal. Disse ordene bør være med i svaret ditt:
Sammenlikning av språk

Om Jamals språk

Om Mos språk

multietnolekt, kebabnorsk, slang, V2-regelen, feil kjønn på substantiv, lånord, identitetsmarkør

språklige bilder, sammenlikninger ("som en gammel klut"), metaforer ("en flukt uten føtter")

Målet med oppgaven er altså å vise hvordan forfatteren bruker språket for å få fram at de to hovedpersonene har ulik identitet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.03.2020

Læringsressurser

Språkmøter