Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Klassens språklige mangfold

Hvordan står det til med det språklige mangfoldet i klassen? Her skal dere utforske og diskutere bruk av dialekt og ulike språk.

I Norge har vi et stort språklig mangfold. Vi har en rekke ulike dialekter, samiske språk og tre nasjonale minoritetsspråk – kvensk, romani og romanes – i tillegg til tegnspråk. Dessuten har veldig mange norske ungdommer et annet morsmål enn norsk.

Hvordan står det til med språkmangfoldet i klassen? Og ikke minst: Hvilke holdninger har klassen til språklig mangfold?

Del 1. Lag ei ordsky over språk i klassen

Tell opp hvor mange ulike språk dere i klassen kan. Her skal dere både ta med morsmål, andrespråk og språk dere lærer på skolen. Skriv alle i ei ordsky.

Dere kan for eksempel bruke Mentimeter til dette.

Del 2. Lag ei ordsky over ordet "hei"

Hvordan sier man ordet "hei" på de forskjellige språka klassen kan. Lag ei ny ordsky der alle måtene å si "hei" på vises.

Del 3. Er du stolt av språket ditt?

Ta stilling til disse to påstandene og diskuter i klassen:

  1. Jeg er stolt av morsmålet mitt og håper det eksisterer om 100 år.
  2. Jeg er ikke opptatt av om morsmålet mitt forsvinner.

Del 4. Hva vil du kalle dialekten din?

Hvilket navn vil du gi den dialekten du snakker? Lag ei ny ordsky i klassen som viser dette. Diskuter etterpå:

  • Viser denne skya et mangfold? Hvorfor (ikke)?
  • Hva tror dere er årsaken til at resultatet ble som det ble?

Del 5. Er du stolt av dialekten din?

Diskuter disse to påstandene i klassen:

  1. Jeg er stolt av dialekten min og vil arbeide for at den ikke skal forsvinne.
  2. Jeg bryr meg ikke om dialekter. Det er ikke farlig om dialektene i Norge dør ut.

Del 6. Oppsummer i klassen

Oppsummer i klassen:

  1. Hvilke holdninger viste klassen til språklig mangfold?
  2. Var det noen forskjeller på hvilke holdninger dere hadde til ulike språk og hvilke dere hadde til dialekter?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 08.06.2020

Læringsressurser

Språkmøter