Hopp til innhold

Fagstoff

Flerspråklighet

Både enkeltmennesker og stater kan være flerspråklige. Mange flerspråklige personer kan veksle mellom språk. Når noen veksler mellom ulike språk i en samtale, kaller vi det kodeveksling.

Flerspråklige stater

På samfunnsnivå snakker vi om flerspråklige stater når det fins to eller flere offisielle språk. Canada er et eksempel på en flerspråklig stat, med fransk og engelsk som sidestilte språk.

Flerspråklige personer

Flerspråklige personer er i stand til å bruke eller bruker mer enn ett språk, enten til daglig eller i spesielle situasjoner. En flerspråklig person kan veksle mellom ulike språk alt etter hvem vedkommende snakker med, og hvordan situasjonen er. Vekslinga mellom ulike språk kan til og med skje innen ei og samme setning. Når noen veksler mellom ulike språk i en samtale, kaller vi det kodeveksling.

Kodeveksling viser at språkbrukeren mestrer ulike samtalesituasjoner. Det at han eller hun blander ulike språk, er ikke uttrykk for språkforvirring, men heller et utslag av kreativitet og evne til å markere en sosial posisjon. Gjennom språket skaper den som snakker en identitet som er unik og forskjellig fra "folk flest".

Sydney om flerspråklighet

0:00
-0:00
Sydney om flerspråklighet

Sydney (S)

Intervjuer (I)

S: Det er vel litt lettere å lære nye språk, som for eksempel vietnamesisk, urdu eller polsk, fordi jeg har jo flerkulturelle venner, som for eksempel polakker, vietnamesere og pakistanere. Så etter hvert tar jeg opp et par ord fra språket deres.

I: Har du noen eksempler på urdu eller noe som du kommer på nå?

S: Ja, som for eksempel på panjabi så er «hvordan går det» «gijæli». Og hvis jeg snakker til forskjellige folk, så pleier jeg å snakke forskjellige språk, som for eksempel hvis jeg er med en pakistaner, så pleier jeg å bruke språket hans litt mer, og hvis jeg er med en vietnameser, språket hans og så videre.

I: Det er veldig interessant at du sånn språklig sett tilpasser deg den du snakker med, for det er noe du er vant til også.

S: Ja, hjemme og ute.

I: Ja, for vi gjør det jo hele tiden – vi tilpasser oss. Også da, som vi ser her – på tvers av språk – og det er jo veldig interessant.

Michellene om flerspråklighet

0:00
-0:00
Michellene om flerspråklighet

Michellene (M)

M: Det har vel ganske mye med identitet å gjøre, også med tanke på at vi jo er født og oppvokst i Norge, og at vi da på en måte skal ha en link til hjemlandet. Ja – landet vi virkelig kommer fra. Og vi får det jo da på en måte gjennom kulturen i tillegg. Men språk er jo en viktig del av kulturen, så hvis vi da eventuelt reiser tilbake, eller kanskje bestemmer oss for at: Å – vi har lyst til å studere der, så kan vi det. Og da er det kanskje enklere for oss å tilpasse oss – og ikke bare bruke engelsk hele tiden.

Hvorfor blir flere flerspråklige?

I dag er det mye kontakt mellom mennesker som bor i ulike deler av verden. Ungdommer i New York, Singapore, Amman og Bergen følger med på de samme tv-seriene og hører på samme musikk.

I den rike delen av verden er det vanlig å feriere i fremmede land. I den fattige delen av verden må mennesker ofte søke opphold i et fremmed land på grunn av krig, nød og naturkatastrofer.

Multinasjonale bedrifter har avdelinger i mange land. Noen land, blant dem Norge, har et stadig økende behov for å importere arbeidskraft, mens andre land har for få jobber å tilby innbyggerne sine. Da flytter menneskene ofte til land der det er arbeid å få. Et fellesbegrep for denne utviklinga er globalisering.

Globaliseringa fører til at grensene mellom ulike språk og kulturer delvis viskes bort, og at det oppstår nye språk- og kulturformer som tar opp i seg elementer fra ulike folkegrupper. Engelsk er det dominerende språket i blant annet underholdnings- og data- industrien. Det fører til ei anglifisering av mange språk, det vil si ei økt innblanding av engelske ord og uttrykk.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Oddvar Engan og Ragna Marie Tørdal. Rettighetshaver: Dialektxperten
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Språkmøter