Hopp til innhold

Fagstoff

Øst møter vest

Det norske språket er svært forskjellig fra det arabiske. Lydene er forskjellige, og reglene for hvordan ord settes sammen til setninger er forskjellige. I tillegg er måten vi skriver på helt forskjellig.

Språk er forskjellige

Astrid er født og oppvokst i Norge. Hun har lært norsk, fransk og engelsk på skolen, og hun har gått ett år på skole i Frankrike. Hanna kommer fra Irak. Morsmålet hennes er arabisk. Hun og familien bodde noen år i Tyrkia før de kom til Norge. Hanna behersker derfor både norsk, tyrkisk og arabisk.

Forskjellige språklyder

De minste byggesteinene i språket er språklydene. De kan settes sammen til ord med ulik betydning. Arabisk og norsk har mange felles lyder, men noen lyder fins i bare ett av språka. For eksempel fins ikke den norske y-lyden i arabisk.

Forskjellige språkregler

Norske ord er svært forskjellige fra arabiske ord siden norsk og arabisk tilhører ulike språkfamilier. Orda plasseres dessuten i ulik rekkefølge i norske og arabiske setninger. Både i arabisk og i norsk bøyer vi ord ved hjelp av endinger, men reglene for bøyning er forskjellige i de to språka.

Forskjellige skriftsystemer

I tillegg er det arabiske alfabetet helt ulikt det norske. Og som ikke det var nok: Arabisk skrives fra høyre mot venstre, ikke fra venstre mot høyre slik vi er vant til!

Det arabiske alfabetet. Skjermbilde av tabell.
Åpne bilde i et nytt vindu

Språket er nøkkelen til verden rundt oss

Språkkunnskaper er viktige dersom mennesker skal kunne fungere side om side i et samfunn. De som bosetter seg i Norge, må lære norsk for å kunne bli en del av det norske samfunnet. De som allerede bor i Norge, må lære seg andre språk for å kunne kommunisere med mennesker i andre land. Derfor er det viktig å forstå hva som er typisk for det norske språket, og hvordan norsk skiller seg ut fra andre språk i verden.

I Første Mosebok, kap. 11 finner vi ei mytisk fortelling om hvorfor det fins mange språk i verden: Babels tårn

CC BY-NC-NDSkrevet av Ragna Marie Tørdal og Oddvar Engan. Rettighetshaver: Dialektxperten
Sist faglig oppdatert 02.01.2019

Læringsressurser

Språkmøter