Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Flerspråklighet, fordel eller ulempe?

Hva er flerspråklighet, og hvilke fordeler og ulemper har unge som snakker flere språk til daglig?
To unge jenter med hidjab ser på PC-skjermen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Lær noen faguttrykk.

Les fagstoffsida om flerspråklighet på NDLA og finn begrepsforklaringene:

 1. Hva vil det si at en stat er flerspråklig? Forklar og gi eksempler.
 2. Hvilke spesielle språklige ferdigheter har en flerspråklig person?
 3. Hva er kodeveksling?
 4. Forklar begrepet globalisering, og gi noen konkrete eksempler på globalisering.
 5. Hvordan bidrar globaliseringa til at stadig flere mennesker blir flerspråklige?
 6. Hva er anglifisering? Og hva er årsaken til at mange språk i verden har blitt og blir anglifiserte?

Oppgave 2

Flerspråklighet – fordel eller ulempe?

Se videoklippet om flerspråklighet ovenfor.

 1. Forsker Sunil Luuna bruker begrepet "kognitiv utvikling" i denne videoen. Hva slags utvikling hos barnet er det han sikter til?
 2. Nevn noen av Loonas synspunkter på flerspråklighet.
 3. Når bruker flerspråklige barn de ulike språka de lærer?
 4. Blir de nødvendigvis like flinke i begge språka?

Oppgave 3

Lytt til samtalen i videoen nedenfor mellom professor Bente Ailin Svendsen og unge med flerspråklig bakgrunn. Hvilke synspunkter kommer fram i dialogen på det å være flerspråklig? Noter ned viktige stikkord, og bruk disse som bakgrunnskunnskap i neste oppgave.

Oppgave 4

Be om et intervju med én eller flere flerspråklige elever i klassen eller på skolen din.

Spørsmål du kan stille er:

 • Hvilke språk snakker de?
 • I hvilke situasjoner bruker de disse språka?
 • Hvilket språk opplever de som sitt "morsmål" eller "hjertespråk"?
 • Hva er problematisk når de skal forholde seg til mer enn ett språk i hverdagen?
 • Hva er fordelen ved å være flerspråklig?
 • Hvilke språk ønsker de at deres framtidige barn skal ha som morsmål?

Skriv ut intervjuet og del det med resten av klassen i en felles veggavis.

Relatert innhold

Det fins både flerspråklige mennesker og flerspråklige stater.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 21.01.2019

Læringsressurser

Språkmøter