Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norske språkmøter

Her skal du se på to språkinvasjoner i Norge: En fra fortida, som har hatt store konsekvenser for norsk språk, og en som pågår her og nå.

Oppgave 1 – Språkinvasjon fra syd

En invasjon fra syd høres ikke hyggelig ut. Men denne invasjonen er fredelig. Og som du vil se i løpet av oppgaven, er resultatet av invasjonen viktig for det norske språket vi snakker til daglig.

Del A. Hvilke ord er urgamle, norske ord?

Hvilke av ordene i setningen under tror du er norske arveord? Altså ord som er så gamle at de også ble brukt i dagligtalen til våre forfedre, vikingene?

Del B. Hvor kommer de fra?

Hvis ordene ikke er norske, hvor kan de komme fra? Klikk på det landet du tror ordet stammer fra.

Del C. Hvorfor er det slik?

Diskuter med en eller flere medelever:

 1. Var det overraskende at vi har så mange ord fra dette landet?
 2. Vet dere hva som kan være årsaken til dette?

Del D. Forklaringen på ordinvasjonen

Oppgave 2 – Språkinvasjon fra vest

- Sorry, dude! Jeg kan ikke komme på partyet ditt.
- Det er chill...

Del A. Engelsk til vanlig?

Sitt i grupper og diskuter spørsmålene. En skriver ned:

 1. Bruker dere mange engelske ord til vanlig?
 2. Skriv en liste over de engelske ordene dere bruker mest.
 3. Når bruker dere disse ordene? I samtale med venner? Familie? Når dere skriver på mobilen?
 4. Se gjennom den siste samtalen dere hadde med en venn på mobilen (f.eks. Messenger). Er det mange engelske ord i denne samtalen?

Del B. Slang i russebussen

Serien Nudes fra NRK handler om en ung gutt fra Bærum som sprer en video av et ungt par som har sex på en fest. Han blir anmeldt og møter sterke negative reaksjoner i lokalmiljøet.

Her skal du se Nudes episode 5 på nrk.no. Se scenen fra russebussen fra 13:50–14:40.

 1. Skriv ned alle de engelske ordene guttene bruker.
 2. Ville en samtale mellom dere være lik, eller bruker dere mindre engelsk?
 3. Mener dere dette er en realistisk gjengivelse av hvordan ungdom i Norge snakker i dag?

Del C. "Norsk - who cares"

I debattinnlegget "Norsk – who cares" i Bergens Tidende, skriver Astri Kamsvåg dette:

«Hvis ikke vi tar ansvar for å bruke ordene som allerede finnes og utvikler nye norske ord for nye fenomener etter hvert som de dukker opp, hvem skal da gjøre det? Det engelske språket tar andre seg av, men det norske språket er det bare vi som kan ta ansvar for. Under dansketiden mistet vi det norrøne språket. Er vi igjen i ferd med å miste språket vårt?» (Kamsvåg, K. 2017)

 1. Diskuter i klassen: Truer bruken av engelsk det norske språket?

Del D. Bodylotion eller hudkrem?

Velger dere å bruke det norske eller engelske ordet?

Ta en håndsopprekning i klassen. Hvem av dere bruker det engelske, og hvem velger det norske ordet i dagligtalen?

Engelsk eller norsk?

Sier dere...

Eller...

bodylotion

hudkrem

keeper

målvakt

snowboard

snøbrett

printer

skriver

computer/PC

datamaskin

audition

opptaksprøve

shoppingsenter

kjøpesenter

pushup

armheving

Del E. Språkrådets syn på den engelske invasjonen

Se videoen under og svar på disse spørsmålene:

 1. Hva synes Språkrådet vi bør gjøre med engelske ord i norsk?
 2. Hva er avløserord?
 3. Hvordan har engelsk invadert norske høyskoler og universiteter?
 4. Hvilke problemer kan engelsk i høyere utdanning skape for studentene?

Del F. Lag avløserord

Språkrådet vil at vi skal finne norske avløserord for mye brukte engelske ord.

Sitt i grupper: Klarer dere å finne et godt norsk avløserord for det engelske ordet? Stem over det beste forslaget i klassen til slutt.

 • milkshake
 • catwalk
 • mascara
 • snap
 • chatte
 • sudden death
 • tights
 • blogg

Oppgave 3

30 % av ordforrådet i norsk stammer fra nedertysk. Hvordan kan den voldsomme påvirkningen fra engelsk forandre dagens norske språk?

Gå sammen i par eller grupper og lag en dialog mellom nordmenn i året 2120. Dialogen skal vise hvordan dere tror norsk kommer til å forandre seg de neste 100 årene.

Oppgave 4

Velg en av oppgavene under. Bruk gjerne femavsnittsmetoden.

 1. Skriv en kort argumenterende tekst der du argumenterer for at engelsk truer norsk, og at vi må bli flinkere til å bevare språket vårt.
 2. Skriv en kort argumenterende tekst der du argumenterer mot at engelsk truer norsk, og at vi ikke trenger bekymre oss for framtida til norsk språk.
 3. Skriv en kort argumenterende tekst der du argumenterer for at engelsk bør erstatte norsk som språk i Norge.
 4. Skriv en resonnerende tekst der du drøfter om språkmøter mellom norsk og utenlandske språk påvirker det norske språket positivt eller negativt.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 27.09.2019

Læringsressurser

Språkmøter