Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

En barne- og ungdomsarbeider skal alltid ha fokus på barn og unges beste og arbeide bevisst for å oppnå dette i hverdagen. For å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider må du vite hvilke krav og forventninger det er til yrket ditt, og hvilket ansvar du har.

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider

Profesjonalitet i arbeidet som barne- og ungdomsarbeider handler om å bruke den praktisk-teoretiske kunnskapen du får gjennom utdanningen. Det handler også om å utvikle refleksjons- og vurderingsevnen din.

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider