Hopp til innhold

Oppgave

Å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider må du være bevisst på hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver i arbeidet med barn. Denne kunnskapen får du gjennom teori og praksis, og i praksis øver du deg også på selv å vise profesjonalitet når du jobber.

En smilende barnehageansatt prater med to barn. Hun sitter på huk så ansiktet hennes er på barnas nivå. Alle er kledd i varme vinterdresser. Foto.

Oppgaver

Profesjonalitet handler om å være dyktig i jobben sin. Du skal vite hva du skal gjøre, og du skal gjøre det så korrekt som mulig. I disse oppgavene skal du utforske hva det vil si å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider.

  1. Lag et tankekart med stikkord knyttet til det å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider.
  2. Bruk tankekartet og lag et notat der du utdyper stikkordene og forklarer med egne ord hvorfor dette har betydning for å være en profesjonell barne- og ungdomsarbeider.
  3. Arbeid i gruppe. Ta utgangspunkt i en eller flere praktiske situasjoner i barnehage, SFO/skole, klubb eller bolig, for eksempel ankomst, måltid, lek, aktiviteter, påkledning. Lag et rollespill der dere viser hvordan dere er profesjonelle i disse situasjonene. Film eller ta bilder av eget rollespill, og lag et lite notat som forklarer hvorfor dere gjør det på den måten. Tenk særlig på profesjonalitet.
  4. Vis det innspilte rollespillet eller bildene for klassen. Forklar hvorfor dette er profesjonell yrkesutøvelse for en barne- og ungdomsarbeider.
  5. Diskuter i klassen hvorfor det er viktig å reflektere over egen rolle i arbeid med barn og unge, og hvorfor det er nødvendig å være selvkritisk som profesjonell yrkesutøver.
Sist faglig oppdatert 12.10.2020
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider