Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Intervjuer om profesjonalitet

Som barne- og ungdomsarbeider blir du en viktig person for de barna du skal arbeide med. I filmene nedenfor forteller andre fagpersoner om hvorfor vi trenger profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere.

Oppgaver til filmen med Reidar Hjermann, tidligere barneombud, om profesjonalitet

 1. Hvorfor trenger vi profesjonelle barne- og ungdomsarbeidere?
 2. Hvordan handler en profesjonell barne- og ungdomsarbeider?
 3. Hva menes med å se hele barnet?
 4. Hva menes med at barne- og ungdomsarbeideren kjenner hele hjelpeapparatet?

Oppgaver til filmen Barnehagelærer – om profesjonalitet

 1. Hvordan skal du behandle barna i barnehagen?
 2. Hvilke egenskaper bør voksne som jobber i barnehagen, ha?
 3. Hvilken betydning har den praktisk-teoretiske kunnskapen din for din rolle i barnehagen?
 4. Gi eksempel på hva du kan gjøre sammen med barn.
 5. Hvordan viser du barn omsorg?
 6. Hvordan viser du barn respekt?
 7. Hvorfor skal du vise barn omsorg og respekt?
 8. Hvordan kan du påvirke barnas hverdag?

Oppgaver til filmen Læreren – om profesjonalitet

 1. Hva gjør en profesjonell lærer og barne- og ungdomsarbeider?
 2. Hvordan samarbeider denne læreren med barne- og ungdomsarbeideren?
 3. Hvordan kan vi opptre slik at elever føler seg trygge?
 4. Hva menes med klasseledelse?
 5. Hvordan kan du vite når du skal sende en bekymring videre til andre?
 6. Hvorfor er det viktig å sende noen problemer videre til andre med en annen kompetanse enn du selv har?
 7. Hvorfor er det viktig at du som profesjonell barne- og ungdomsarbeider er oppmerksom på om barn kan ha det vanskelig?
Tre unge jenter sitter bak en pult. De har ei åpen bok og flere ark foran seg, og den ene peker med en blyant på noe i boka. Alle smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver om profesjonalitet

 1. Diskuter følgende påstand: Alle kompetansemål i læreplanen til barne- og ungdomsarbeiderfag handler om profesjonalitet.
 2. Hva betyr "profesjonell"?

  1. Hvordan jobber du profesjonelt?
  2. Hvorfor er det viktig å jobbe profesjonelt?
  3. Hvilke krav stiller du til en profesjonell yrkesutøver i barnehage, skole, SFO, barnebolig og fritidsklubb?
 3. Hva kjennetegner et profesjonelt og godt samarbeid mellom kollegaer i barnehage, skole, SFO, barnebolig eller fritidsklubb? Hva kan du bidra med for å skape et profesjonelt samarbeid?
 4. Hvordan kan du kommunisere profesjonelt med foreldre?
 5. Hva kan du gjøre dersom du er usikker på hvordan du skal opptre profesjonelt i en gitt situasjon?
 6. Yrkesstolthet handler om at du legger sjelen din i det du gjør, og å være stolt over yrket og det arbeidet du gjør. Diskuter hvilken betydning yrkesstolthet får med tanke på det å være profesjonell.

Relatert innhold

Som fagarbeider kommer du tett inn på mennesker i ulike livsfaser. Riktig og god kommunikasjon er viktig i møtet med bruker, pårørende og kollegaer.

CC BY-SASkrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Siv Stai .
Sist faglig oppdatert 29.10.2020

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider