Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rollemodell for barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider må du vite hva som ligger i begrepet rollemodell, og hvordan du kan bli en god rollemodell.
Et barn leser i en bildebok sammen med en voksen. Foto.

Oppgaver

  1. Hvordan vil du definere begrepet rollemodell?
  2. Hva betyr det å være en rollemodell?

  3. Hvordan blir du en god rollemodell?
  4. Hvorfor er det viktig å være bevisst på egne holdninger og verdier når du er en rollemodell for barn og unge?
  5. Sett opp fordeler og ulemper med å være en rollemodell.
  6. Rammene for arbeid i barnehage og skole finner du i disse planene:

Les det som står om verdigrunnlaget i disse planene. I rammeplanen for barnehagen og i overordnet del av læreplanverket står det i del 1, i rammeplanen for SFO er det i del 2.

Velg deg en verdi. Hvordan vil du jobbe konkret for å ivareta denne verdien når du er i praksis

  1. i barnehage

  2. i skole/SFO

Knytt svaret ditt til lovverket.

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 30.09.2020

Læringsressurser

Profesjonalitet som barne- og ungdomsarbeider