Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

I arbeid med barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser. I arbeidet ditt skal du kjenne til dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og drive systematisk HMS-arbeid. Du må ta vare på egen kropp og helse, kunne praktisere god hygiene og gjennomføre smitteverntiltak.

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Som arbeidstaker må du vite hvilke rettigheter og plikter du har i arbeidslivet. Du må også ha kjennskap til hvordan de ulike partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i henhold til den norske modellen.

Læringsressurser

Rettigheter og plikter i arbeidslivet