Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

I arbeid med barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser. I arbeidet ditt skal du kjenne til dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og drive systematisk HMS-arbeid. Du må ta vare på egen kropp og helse, kunne praktisere god hygiene og gjennomføre smitteverntiltak.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Som barne- og ungdomsarbeider skal du delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen din (HMS-arbeid). Du må derfor kjenne til hva det innebærer, og vite hvordan du går fram dersom du oppdager feil eller mangler.

Læringsressurser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)