Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

I arbeid med barn og unge

Som barne- og ungdomsarbeider kan du jobbe på mange ulike arbeidsplasser. I arbeidet ditt skal du kjenne til dine rettigheter og plikter som arbeidstaker og drive systematisk HMS-arbeid. Du må ta vare på egen kropp og helse, kunne praktisere god hygiene og gjennomføre smitteverntiltak.

Hygiene og smitteverntiltak

I jobben som barne- og ungdomsarbeider må du kjenne til og praktisere god hygiene for å redusere og forebygge smittespredning. Du skal kunne iverksette tiltak som hindrer spredning av smittsomme sykdommer blant barn, unge og voksne på arbeidsplassen din.

Læringsressurser

Hygiene og smitteverntiltak

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter